-7%
Máy chạy gia đình kết hợp máy rung Bofit 560
 • Giá KM: 19.500.000 VNĐ
 • Giá: 21.000.000 VNĐ
-20%
Máy chạy bộ cao cấp Bofit T5
 • Giá KM: 18.500.000 VNĐ
 • Giá: 23.000.000 VNĐ
-14%
Máy Chạy Bộ Điện BoFit X8
 • Giá KM: 36.000.000 VNĐ
 • Giá: 42.000.000 VNĐ
Giàn Tạ Đa Năng Bofit Q5
 • Giá: 14.000.000 VNĐ
-13%
Giá Để Tạ 2 Hàng 6 Cặp
 • Giá KM: 4.800.000 VNĐ
 • Giá: 5.500.000 VNĐ
-13%
Ghế đẩy tập cơ ngực Bofit - G4
 • Giá KM: 6.500.000 VNĐ
 • Giá: 7.500.000 VNĐ
-10%
Ghế Tập Phẳng Bofit
 • Giá KM: 3.800.000 VNĐ
 • Giá: 4.200.000 VNĐ
-7%
Giàn tạ đa năng BoFit G7
 • Giá KM: 12.500.000 VNĐ
 • Giá: 13.500.000 VNĐ
Giàn tạ đa năng BoFit G9
 • Giá: 18.500.000 VNĐ
-5%
Giàn tạ đa năng Bofit G8
 • Giá KM: 12.500.000 VNĐ
 • Giá: 13.200.000 VNĐ